Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Краток тип на краставица Epsilon F1

Epsilon F1

Хибридот Epsilon F1 кој претставува краток тип на краставица се покажа како најдобар од сите досега присутни хибриди на пазарот. Со својот обилен и квалитетен род ќе заземе значајно место во производството на кратка краставица. Се работи за партенокарпен тип на краставица, со должина на плодовите од 18-20 см, со специфична нијанса на зелена боја и слабо изразени брадавици. Се покажа како одличен хибрид за пролетно производство бидејќи одлично формира плодови и на пониски температури. Средно е отпорен на пепелница. Во прилог ви приложуваме неколку фотографии од терен.

Epsilon F1Epsilon F1Epsilon F1Календар