Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Нови хибриди на Домати

Panekra F1

Почитувани клиенти:

Накратко ќе ви ги претставиме двата нови хибриди на домати од нашата фирма, а тоа се Bostina F1 и Panekra F1.

Се работи за два нови и извонредни хибриди, кои достигаат високи приноси, со одлична форма на плодот, со интензивно црвена боја без зелени прстени.

Засега истите може да ги погледнете на двете слики кои ви се приложени а дополнително ќе ве информираме за нивните карактеристики а воедно и ќе ви приложиме дополнителни фотографии за да може во целост да се погледнат значајните карактеристики на нивните плодови.

Bostina F1Panekra F1Календар