Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Panekra F1 Ново!

Почитуани клиенти:

Ви ги претставуваме најкрупните и најубавите плодови

• Ран хибрид, за пролетно одгледување
во пластеници
• Созрева 58-60 дена по пресадување
• Умерен вигор со силен коренов систем
• Плодовите малку плоснати,
со истакнати ребра, на пресек има
повеќе од 7 комори (Lоculi)
• Темно црвена боја и добар вкус
• Beef (меснат) тип со многу големи
плодови 280-300 g, првата гранка и
до 450 g
• Плодовите се отпорни на пукање
• Многу плоден хибрид, отпорен на
температурните разлики и нематоди
• Кратки интернодии

Висока отпорност (HR) = H: AE / Fol: 0-1 (US1-2) / For / ToMV 0-2 / V

Средна отпорност (IR): М нематоди

Еве неколку слики од терен:Календар