Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Belada F1

Belada F1

Belada F1 CMS

Најдобар вкус за периодот на рана зима

Зелената зелка која од Stalion – от подобро ги трпи мразевите.

Вкусот го прави водечки во споредба со останатите зелки одгледувани во исто време.

Прави изедначени, цврсти и округли глави.

Belada F1Календар