Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Bostina F1

 Bostina F1

  Нов ран хибрид за производство во загреани или не загреани заштитени простори и краток циклус на производство 

HR = Ff: 1-5 / Fol: 1, 2 / For / ToMV: 0-2 / V

IR = M

  • Стандарден висок генеративен тип со умерена бујност
  • Одлично ги формира плодовите на сите цветни гранки без разлика на температурата
  • Плодовите се тврди, округли, без изразени ребра, со добра изедначеност на големината
  • Просечната маса на плодовите 250 грами (достигнува до 300 грами)
  • Бојата на плодот е црвена, вкусот одличен, не е склон на пукање
  • Погодна за пролетно производство и берба до Јуни месец
  • Препорачан склоп на садење 2,5-3 растенија на метар квадратен

Bostina F1Bostina F1Календар