Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Брокули

Monopoly F1

Во целата сезона на производство се одликува со цврста глава со добар квалитет со темнозелена боја и со фина структура.

Просечната должина на вегетацијата изнесува 80 дена. Склопот е уедначен и високо приносен. Растенијата се со голема снага на пораст. Прави збиена глава без секундарни издатоци. Поради концентрираното зреење се бере еднократно.

Предлог за касно летно и есенско производство.

Сигурен избор за цела година.Календар