Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Индетерминантни

Bostina F1

 Bostina F1

  Нов ран хибрид за производство во загреани или не загреани заштитени простори и краток циклус на производство 

HR = Ff: 1-5 / Fol: 1, 2 / For / ToMV: 0-2 / V

IR = M

 • Стандарден висок генеративен тип со умерена бујност
 • Одлично ги формира плодовите на сите цветни гранки без разлика на температурата
 • Плодовите се тврди, округли, без изразени ребра, со добра изедначеност на големината
 • Просечната маса на плодовите 250 грами (достигнува до 300 грами)
 • Бојата на плодот е црвена, вкусот одличен, не е склон на пукање
 • Погодна за пролетно производство и берба до Јуни месец
 • Препорачан склоп на садење 2,5-3 растенија на метар квадратен

Bostina F1Bostina F1

Panekra F1 Ново!

Почитуани клиенти:

Ви ги претставуваме најкрупните и најубавите плодови

• Ран хибрид, за пролетно одгледување
во пластеници
• Созрева 58-60 дена по пресадување
• Умерен вигор со силен коренов систем
• Плодовите малку плоснати,
со истакнати ребра, на пресек има
повеќе од 7 комори (Lоculi)
• Темно црвена боја и добар вкус
• Beef (меснат) тип со многу големи
плодови 280-300 g, првата гранка и
до 450 g
• Плодовите се отпорни на пукање
• Многу плоден хибрид, отпорен на
температурните разлики и нематоди
• Кратки интернодии

Висока отпорност (HR) = H: AE / Fol: 0-1 (US1-2) / For / ToMV 0-2 / V

Средна отпорност (IR): М нематоди

Еве неколку слики од терен:

Newton F1

Сегмент:

Индетерминантен хибрид на домат за есенско производство во заштитен простор и на отворено.

Плод:

Големината на плодот достигнува 220-250 г, без зелен прстен.

Технологија:

Стандарден тип на домат за почвено производство. Фантастична боја, LSL тврди плодови и изедначеност на плодовите и до 80%. Добро се оплодува и при високи температури во лето.

Newton F1Newton F1Newton F1Newton F1Newton F1

Izmir F1

Отпорност:

Hr = Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / TMV:0 / ToMV:0-2 / V

IR = M

 • Хибридот Izmir F1 е индетерминантен хибрид за есенско производство во затворено и отворено
 • плодот е униформен со тежина од 220-250 г
 • LSL
 • убава црвена боја без зелен прстен
 • растението е вегетативно и добро се оплодува

Технологија:

Погодно за производство во пластеници и стакленици во пролет и есен со толеранција на nematode и cladosporium отпорност.

Izmir F1Izmir F1Izmir F1

Paronset F1

Отпорност:

HR=Fol> 0-1 (US1-2) / ToMV : 0-2 / TSWV /V

Сегмент:

Индетерминантен хибрид на домат за оранжериско и пластеничко летно и есенско производство.

Плод:

 • одлично оплодување и при екстремно високи температури
 • и покрај доброто оплодување одлична униформност на плодовите со големина од 230-260 г
 • не пука и може да стои на растението подолго време без промена на квалитетот со убава црвена боја без зелен прстен
 • LSL
 • потполна исполнетост на внатрешноста

Растение:

 • силно вегетативно растение со одличен (не збиен) распоред на листовите и силно развиен коренов систем
 • одличен баланс на вегетативност и генеративност
 • толерантен на температурни стресови (шокови)
 • одлично покривање на плодовите во летниот период

Технологија:

 • погоден за производство при екстремно високи температури
 • производство на 6-7 цветни гранки дава најдобри оптимални резултати


Календар