Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Полудетерминантни

Grownet F1 New!

Grownet F1
Почитувани клиенти ви го претставуваме новиот многу ран хибрид за заштитени простори со и без загревање

• Многу ран детерминантен хибрид
(поран од Minaret)
• Наменет за производство во оранжерии
и тунели
• Лесен за одгледување
• Генеративен тип на домат со 4-6 плода
на цветна гранка
• Плодовите се со тежина од 200-230g
• Со одлична црвена боја
• Плодовите се со одличен вкус

Висока отпорност (HR) = V; ТМV: 0; ToMV 0-2, Fol 0-1/Vd/Va/Ff:A-E; C1-5

Средна отпорност (IR) = M нематоди

Еве неколку слики од терен.

Minaret F1

Сегмент:

Детерминантен хибрид наменет за рано производство како во ниски така и во високи пластеници.

Плодот кај оваа добро позната сорта има тежина од 200-250 г, сите плодови се униформирани со убава црвена боја и со голема способност за транспортабилност.

Растението е силно, дава ран принос, одлично избалансирано растение со одлично оплодување и толерантност на хормони.

Оваа сорта се препорачува да се одгледува на една цветна гранка.

Отпорност:

HR = V / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / Fol: 0-1 (US1-2)

IR = M

Domat 1Domat 2Domat 3

Ballet F1

Ballet F1

Отпорност:

HR = Fol: 0-1 (US1-2) / ToMV: 0-2 / V

IR = M

Сегмент:

Детерминантен хибрид за пролетно производство

Плод:

  • големина 200-220 г
  • убава црвена боја
  • добро оплодува и не пука
  • униформна големина

Растение:

  • избалансирано растение
  • многу раностасно
  • добро реагира на употреба на хормони

Технологија:

Бидејки во зимски и ранопролетни услови имаме намалена односно недоволно светлина преку денот, се јавува проблем при оплодувањето кај повеќето хибриди во овој сегмент, додека кај Ballet тоа не е така туку напротив кај него имаме извонредно оплодување и одличен кружен облик на плодот што го прави Ballet вистински избор за овој период на производство во услови со греење и без греење.

Ballet F1Календар