Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Кељ пупчар

Maximus F1

Maximus F1

Водечки Европски хибрид во сегментот на рани и среднорани кељ пупчари со широк дијапазон на термини за берба.

Резистенција:

HR = Foc: 1

НАТПРОСЕЧЕН КВАЛИТЕТ НА ПУПКИТЕ И КРАТКА ВЕГЕТАЦИЈА

Maximus F1Maximus F1Календар