Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Подлоги

Emphasis F1

Emphasis F1

Резистенција:

HR = Fon: 2 / Fom: 1-2

IR = Fon: 0

Emphasis F1 е подлога за калемење коа одговара на сите хибриди на лубеници, лесна е за калемење и обезбедува уедначеност на расадот. Растението има јак хабитус (вигор) а ‘ртењето, никнувањето и почетниот раст се уедначени ( многу важно за планирање во процесот на калемење ). Во опитите во јужна и југоисточна Европа, кај производителите на расад е потврден јак коренов систем во различни климатски услови. Emphasis F1 дава екстра вигор и одредена раностасност во различни производни услови. Во интерните опити на Syngenta во местото Оча во Унгарија, Emphasis F1 го поправи квалитетот како кај класичните (семени) така и кај безсемените лубеници. Оваа подлога покажува висока толеранција на Fusarium, висок процент на прифаќање на калемот а во споредбени опити со други подлоги, Emphasis F1 покажа најмало каснење во однос на некалемената лубеница.

Карактеристики на хибридот:

 • толерантност на fusarium
 • толерантност на ладно време
 • толерантност на Didimella
 • отпорност на суша и дамки како последица од сушата
 • толерантност на пајак
 • одличен квалитет на внатрешноста (месото)
 • долг период на останување на плодот на стеблото без промена на квалитетот
 • голема транспортабилност
 • зголемен принос на 25-30%
 • погодна за средно тешки и тешки почви
 • брз старт после калемувањето

EmphasisF1

Strongtosa F1

Strongtosa F1

Резистенција:

HR = Co: 1 / Fon: 1 / Fom: 0, 1, 1-2, 2

IR = Fon: 0, 2

Подлога настаната со хибридизација на врстата Cucurbita maxima и  Cucurbita moshata, која е погодна и за лубеници и за дињи. Се истакнува со силен пораст и отпорност на ладни услови. Растението калемено на Strongtosa F1 добро реагира и на најрана и на најкасна сеидба. Многу добро се прилагодува и на такви услови за кои е потребна поголема јачина на пораст (песоклива почва). Предност му е голема толеранција на fusarium и максимална толеранција на биолошко/физиолошки исушувања. Младото растение произведено од расад може добро да се калеми на сите техники кои денес се применуваат. Strongtosa F1 има голем процент на ‘ртење и никнење, како и голема униформност на растенијата што допринесува за видно зголемување на големината на плодот (+20-30%).

Карактеристики на хибридот:

 • одлично го поднесува ладниот период (ниски температури)
 • голема отпорност на fusarium
 • додатна јачина на порастот
 • одлична транспортабилност и чување
 • зголемен принос
 • предвидена за лесни почви
 • униформно ‘ртење

Strongtosa F1Календар