Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Пиперка

Blondy F1

Blondy F1 Извонредно крупна и приносна бабура

  • ран хибрид со доста силен коренов систем и доста јак надземен дел, со висок потенцијал за принос
  • плодовите се меснати, цврсти, четвртаст облик со три до четири семени прегради
  • просечната тежина на плодот е околу 250 г, со димензии 10х10 или 10х8 см
  • со зреењето бојата на плодот од светло жолта преминува во жолта со висок сјај
  • одлична за транспорт и најдолго од сите хибриди ја задржува свежината во маркетите

Blondy F1Blondy F1Blondy F1Blondy F1Календар