Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Салата

Funsong F1

Батавија тип за производство од есен до касна пролет

Зимска салата погодна за стакленичко и пластеничко производство

Убав изглед, изедначеност и рамномерност

Развива изразито крупни и тешки главици

Исправен раст на листовите и отворена главица која што овозможува добро проветрување (аерација) со што ја прави отпорна на болести

Лесно се бере, листовите се еластични па не се оштетуваат при самата берба и при самото пакување

Funsong F1

Chianty F1

Страната е во изработка…

Chianty F1Календар