Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Бела зелка

Jetodor F1

Драги клиенти ви ја претставуваме  најраната зелка на пазарот

• Вегетација 50 дена
(3-5 дена порана од Kevin)
• За производство во тунели
• Добар пораст, растенијата изедначени,
малку посветла боја од Kevin
• Главиците можат да се берат многу рано
штом достигнат 0,75 kg
• Просечна тежина на главиците е
1,0-1,5 kg
• Средна отпорност на пукање
• Препорачливо растојание 40х40 cm

 

Klabishi F1

Klabishi F1

 Типичен хибрид за кисело и за свежа конзумација

 • просечна должина на вегетацијата изнесува 115-120 дена
 • формира растресита главица со тенки листови и нежна нерватура
 • исправените надворешни листови ја олеснуваат бербата
 • главиците се изедначени
 • тежина од 3-4 кг
 • препорачано растојание на засадување 60х40 или 50х45 см
 • HR = Foc 1

Klabishi F1Klabishi F1Klabishi F1

Pruktor F1

Pruktor F1

 Средно ран хибрид за свежа потрошувачка и за кисело

 • Должината на вегетација изнесува 70-75 дена
 • Главите се округли со тежина од околу 2-3 кг
 • Листовите се со сиво-зелена боја и изразена восочна превлака
 • Внатрешниот кочан допира до една третина на главата, а надворешниот струк е низок
 • Одлично се чува на поле (главите не пукаат) со што се обезбедува долг период на берба и продажба
 • Многу добро реагира на екстензивно производство со минимални вложување
 • Препорачано растојание на засадување е 60х40 см

Pruktor F1Pruktor F1

Kevin F1

KEVIN F1 CMS

Карактеристики на зелката Kevin F1

 • просечната тежина на главите е за 10% поголема од сите други рани хибриди
 • структурата на главите е збиена и поцврста од другите хибриди
 • главите не пукаат и тогаш кога се задоцнува со бербата

Зошто Kevin F1

 • правите лисја дозволуваат поголем збир од вообичаениот, со што добиваме поголем број на растенија по квадратен метар
 • правите лисја овозможуваат здрава микро клима, едноставна заштита а во заштитен простор поретко проветрување
 • меѓу првите се појавува на пазарот
 • благ пријатен и сладок вкус што ги задоволува сите потрошувачки потреби
 • поголем просечен принос а со тоа и поголем приход
 • предложен склоп на садење 35-50 х 35-50 см

Kevin F1Kevin F1

Reactor F1

Reactor F1

REACTOR F1 е машкостерилна варијанта на познатиот RESISTOR. 

Одликата на изедначениот Resistor е Reactor кој настана благодарение на новата методологија на оплеменување на зелката.

Резистенција:

HR = Foc: 1

Што значи поимот машкостерилност “CMS”

Машкостерилноста е сосема нова методологија во производството на семе зелка при кое мајчинската линија воопшто не создава поленов прав и на тој начин неможе да се оплоди самата себе. Научното име на оваа методологија е CYTOPLASMIC MALE TERILITY или скратено CMS. Во иднина секој хибрид кој е произведен со наведениот начин ќе носи ознака CMS. Новиот хибрид од зелка и карфиол на фирмата S&G се произведува само во CMS варијанта. Традиционално познатите хибриди се повеќе ги заменуваме со CMS варијанта а поради законот за семенарство овие хибриди се појавуваат по нови имиња. Ново настанатото име на хибридот секогаш ќе потсеќа на поврзаноста со името на веќе познатиот традиционален хибрид.

Reactor F1Reactor F1Reactor F1Календар