Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Црвена зелка

Reball F1

Хибридот Reball F1 CMS има големина на главите од 1,5-2 кг просечна тежина. Има кратка вегетација која дозволува производство и во два наврати. Главите се округли со пепеласта боја која потекнува од восочната прекривка на листовите. Не е осетлива на сончевото зрачење. Растенијата се со среден раст, со исправени лисја кои дозволуваат зголемување на склопот дури и до 60 000 растенија по хектар.

Reball F1 CMSReball F1Reball F1Календар