Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Celebration F1

Celebration F1

Celebration F1

Резистенција:

IR = Co: 1 / Fon: 0, 1

Нова селекција во сегментот на познатиот хибрид Farao F1, добар избор за пазар кој не бара големи лубеници. Многу јако растение со особина на добро врзување на плодовите  повеќе отколку Farao. Растение со изразена отпорност према Fusarium. Плодовите се многу изедначени. Во однос на Farao има подобар квалитет на внатрешноста на плодот. Стеблото е добро развиено и јако. Времето на дозревање е 2-3 дена покасно од Farao. Има овален облик на плодот . После бербата повторно врзува плодови. На стеблото останува долго  без губиток на квалитетот.

Многу благодарна во интензивни услови на производство каде формира уедначени плодови. Успешно може да се произведе со сеење на стално место.

Celabration F1Календар