Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Cineraria

Cineraria

Цинераријата (Senecio Cruentus,Pericallis cruenta) е една од најубавите цвеќиња
кое се одгледува од семе. Овие компактни, кружни цвеќиња се одлични за контејнери,
и делови од градината кои не се изложени на директна сончева светлина. Ја има во
повеќе бои на сина, црвена, розева, виолетова, пурпурна боја како и двобојните.
Развојот на цинераријата трае од од 18-24 седмици зависно од видот. Во текот на
сончевите периоди се засенува. Субстратот треба да е со рН од 5,8-6,2 со крупна
структура стандард од 0-40мм. Се прихранува 1-2 седмично наизменично со растворливи
ѓубрива НПК 14:10:26+3Mg и 14:07:28+5CaO.

CinerariaCinerariaCinerariaКалендар