Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Emphasis F1

Emphasis F1

Emphasis F1

Резистенција:

HR = Fon: 2 / Fom: 1-2

IR = Fon: 0

Emphasis F1 е подлога за калемење коа одговара на сите хибриди на лубеници, лесна е за калемење и обезбедува уедначеност на расадот. Растението има јак хабитус (вигор) а ‘ртењето, никнувањето и почетниот раст се уедначени ( многу важно за планирање во процесот на калемење ). Во опитите во јужна и југоисточна Европа, кај производителите на расад е потврден јак коренов систем во различни климатски услови. Emphasis F1 дава екстра вигор и одредена раностасност во различни производни услови. Во интерните опити на Syngenta во местото Оча во Унгарија, Emphasis F1 го поправи квалитетот како кај класичните (семени) така и кај безсемените лубеници. Оваа подлога покажува висока толеранција на Fusarium, висок процент на прифаќање на калемот а во споредбени опити со други подлоги, Emphasis F1 покажа најмало каснење во однос на некалемената лубеница.

Карактеристики на хибридот:

 • толерантност на fusarium
 • толерантност на ладно време
 • толерантност на Didimella
 • отпорност на суша и дамки како последица од сушата
 • толерантност на пајак
 • одличен квалитет на внатрешноста (месото)
 • долг период на останување на плодот на стеблото без промена на квалитетот
 • голема транспортабилност
 • зголемен принос на 25-30%
 • погодна за средно тешки и тешки почви
 • брз старт после калемувањето

EmphasisF1Календар