Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Farao F1

Farao F1

Farao F1

Резистенција:

IR = Co: 1 / Fon: 0, 1

Farao F1 го одредува односно го именува сегментот на овални (елипсовидни) хибриди, по раностасноста е средно ран со најголем принос и со најголема брзина на пораст (како вегетативен така и генеративен). Го препорачуваме како за директна сеидба така и од калем.

Заради брзината на порастот самото растение има зголемена отпорност при неповолни услови на производство.

Во случај на закаснета сеидба за разлика од други хибриди многу брзо го надополнува изгубеното време во вегетацијата така да директна сеидба дури и во Мај може да биде многу успешна.

Карактеристики:

  • со сигурност хибридот може да се произведува во различни производни услови
  • стабилен е и во ладни и во дождливи услови
  • просечна тежина 14-16 кг
  • многу јак и отпорен коренов систем
  • не се суши
  • многу висок принос
  • се истакнува со голема отпорност на fusarium
  • голема транспортабилност


Календар