Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Grownet F1 New!

Grownet F1
Почитувани клиенти ви го претставуваме новиот многу ран хибрид за заштитени простори со и без загревање

• Многу ран детерминантен хибрид
(поран од Minaret)
• Наменет за производство во оранжерии
и тунели
• Лесен за одгледување
• Генеративен тип на домат со 4-6 плода
на цветна гранка
• Плодовите се со тежина од 200-230g
• Со одлична црвена боја
• Плодовите се со одличен вкус

Висока отпорност (HR) = V; ТМV: 0; ToMV 0-2, Fol 0-1/Vd/Va/Ff:A-E; C1-5

Средна отпорност (IR) = M нематоди

Еве неколку слики од терен.Календар