Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Impatiens

Impatiens

Импатиенс

Импатиенсот (Impatiens walleriana) е едно од најзастапените цвеќиња во градините и по балконите  низ нашата држава. Наменето е за делови од градината кои се во поголемиот ден од денот во сенка. Не поднесува директна сончева светлина. Се развива на температура од 15-20 С не поднесува ниски температури. Ако температурата на субстратот падне под 10 0 С негативно се одразува на понатамошниот развој.За импатиенсот се користи субстрат медиум со мешавина на црн и бел тресет во однос 80% бел и 20% црн. Се прихранува со кристални ѓубрива со додаток на калциум еднаш неделно пр.14:07:28+5CaO.

Импатиенсот пристигнува во табли бројчано по: 72, 128, 264, 480 растенија по табла.

ImpatiensImpatiensImpatiensКалендар