Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Kevin F1

Kevin F1

KEVIN F1 CMS

Карактеристики на зелката Kevin F1

  • просечната тежина на главите е за 10% поголема од сите други рани хибриди
  • структурата на главите е збиена и поцврста од другите хибриди
  • главите не пукаат и тогаш кога се задоцнува со бербата

Зошто Kevin F1

  • правите лисја дозволуваат поголем збир од вообичаениот, со што добиваме поголем број на растенија по квадратен метар
  • правите лисја овозможуваат здрава микро клима, едноставна заштита а во заштитен простор поретко проветрување
  • меѓу првите се појавува на пазарот
  • благ пријатен и сладок вкус што ги задоволува сите потрошувачки потреби
  • поголем просечен принос а со тоа и поголем приход
  • предложен склоп на садење 35-50 х 35-50 см

Kevin F1Kevin F1Календар