Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Klabishi F1

Klabishi F1

Klabishi F1

 Типичен хибрид за кисело и за свежа конзумација

  • просечна должина на вегетацијата изнесува 115-120 дена
  • формира растресита главица со тенки листови и нежна нерватура
  • исправените надворешни листови ја олеснуваат бербата
  • главиците се изедначени
  • тежина од 3-4 кг
  • препорачано растојание на засадување 60х40 или 50х45 см
  • HR = Foc 1

Klabishi F1Klabishi F1Klabishi F1Календар