Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Newton F1

Newton F1

Сегмент:

Индетерминантен хибрид на домат за есенско производство во заштитен простор и на отворено.

Плод:

Големината на плодот достигнува 220-250 г, без зелен прстен.

Технологија:

Стандарден тип на домат за почвено производство. Фантастична боја, LSL тврди плодови и изедначеност на плодовите и до 80%. Добро се оплодува и при високи температури во лето.

Newton F1Newton F1Newton F1Newton F1Newton F1Календар