Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Pelargonium

Pelargonium

Pelargonium

Пеларгониумот или кај нас познат и како сардела, сакз, малока и др. е најраспространетото цвеќе во нашата држава.
Потекнува од фамилијата (Geraniaceae) и има околу 400 вида од кои нај познати се Pelargonium peltatum,
Pelargonium zonale, Pelargonium grandiflorum, Pelargonium x hortorum и од пред две години новата генерација
Pelargonium Hybrida (Intrspecific) кој настана со вкрстување помеѓу Pelargonium peltatum и Pelargonium zonale.
За квалитетен развој на Пеларгониумот му е потребно многу светлина со континуирано регулирање на температурата,
дневна 18-20°С и 15-18°С преку ноќта. При поголеми температурни амплитуди доаѓа до појава на пукање на клетките
на долниот дел од листовите или (Oedema). Прихраната треба да започне веднаш по расадувањето (третиот ден) за да
не се дозволи намалување на ЕС вредноста на субстратот бидејки тоа има негативно влијание во понатамошниот развој.
Се прихранува со комплексни ѓубрива со помала содржина на фосфор пр. 14:10:26+3Mg или 15:05:30+3Mg. при секое поливање.
Субстратот треба да биде со крупна структура од 0-40mm со 20% глина со pH 5,8-6,2.

Пеларгониумот пристигнува во табли бројчано по: 72, 128, 264, 480 растенија по табла.

Caliente OrangePelargonium Hybrid Calliope Dark RedКалендар