Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Petunia

Petunia

Петунијата е едногодишно растение кое припаѓаат на семејството (Solanaceae).
На ова семејство припаѓа доматот, компирот, модриот патлиџан, тутунот и др.
Петунијата е уникатен ботанички род, кој се разликува од сите други со богатство на бои,
добра прилагодливост кон условите на одгледување и разновидни декоративни квалитети.
Поради разновидноста од бои, форми, цветови, обилно и долготрајно цветање таа е меѓу
најпопуларните градинарски растенија. По статистички податоци 30% од целото производство
на семе за цвеќиња во светот припаѓа на петуниите. Сите петунии сакаат топлина и имаат
голема потреба од голема количина на светлина. Добро растат на отворени сончеви места.
Бараат температура над 10 ° С. Треба да се прихрануваат редовно со комбинирано ѓубриво
пр. NPK 20:20:20 на секои 7-10 дена, а во фаза на цветање NPK 14:10:26+3Mg – на секои 3-4 дена.
Се користи субстрат со медиум структура 0-20mm со глина. со pH од 5-5,5.Календар