Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Primula

Primula

Јаглика

Primula acaulis (Јаглика) е претставник на една од најголемите родови
на семејството Primulaceaе (првоцветни).  Во умерените појаси и во алпскиот појас
во целиот свет се среќаваат повеќе од 600 видови јаглика.  Најмногу се тие во
Европа и Средна Азија.  Ботаничкото име на јаглика – примула,  доаѓа од латинскиот
збор “primus”,  која значи прв,  ран и е поврзан со појавата на цветот уште во
самиот почеток на пролетта. На пазарот растенијата се нудат со името Primula,
при што се занемарува традиционалното македонско име Јаглика. Тоа доведува до
недоразбирање и многумина мислат дека станува збор за различни цвеќиња. Најпозната
е сортата TIARA со буен раст и крупни цветови. Субстратот треба да биде медиум
со средна структура со pH 5.5-6.0. За време на вегетацијата треба леко да се
полива, пачвата не смее да се пресуши, а вишокот на влага може да биде штетно.
Се прихранува 1 седмично наизменично со растворливи ѓубрива НПК 14:10:26+3Mg и
15:05:30+3Mg.

Примулата пристигнува во табли бројчано по: 264 и 480 растенија по табла.

PrimulaPrimulaPrimulaКалендар