Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Pruktor F1

Pruktor F1

Pruktor F1

 Средно ран хибрид за свежа потрошувачка и за кисело

  • Должината на вегетација изнесува 70-75 дена
  • Главите се округли со тежина од околу 2-3 кг
  • Листовите се со сиво-зелена боја и изразена восочна превлака
  • Внатрешниот кочан допира до една третина на главата, а надворешниот струк е низок
  • Одлично се чува на поле (главите не пукаат) со што се обезбедува долг период на берба и продажба
  • Многу добро реагира на екстензивно производство со минимални вложување
  • Препорачано растојание на засадување е 60х40 см

Pruktor F1Pruktor F1Календар