Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Ranunculus

Ranunculus

 

Ранункулус

Ранункулусот или лутиче е повеќегодишно растение. Преферира песоклива-глинеста до
глинеста, богата со хранливи состојки почва. Без оглед на тоа, понатамошното
прихранување му се одразува добро. На висина достигнува 15-25 см Развива тенки
цветоносни стебла, при што на едно стебло може да се развие до 4 цвета. Цветовите
според сортата се еднобојни или двобојни, биколорни, полусферични, со дијаметар
до 10-12 см. Убави и интересни се и лисјата, како впрочем, на сите се двојно или
тројно насечени, со заоблени краеви. Од гледиште на неговото одгледување интересни
се корените кои се месести и грудковидни, заострените на крајот и служат како
материјал за размножување. Ранункулусот бара обилна светлина, постојано влажна
почва и поладна температура. Субстрат стандард со глина, pH од 6.0-6.5 и EC помеѓу
0.7-1.0. Се прихранува 1-2 седмично наизменично со растворливи ѓубрива
НПК 14:10:26+3Mg и 14:07:28+5CaO.

RanunculusRanunculusRanunculusКалендар