Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Reactor F1

Reactor F1

Reactor F1

REACTOR F1 е машкостерилна варијанта на познатиот RESISTOR. 

Одликата на изедначениот Resistor е Reactor кој настана благодарение на новата методологија на оплеменување на зелката.

Резистенција:

HR = Foc: 1

Што значи поимот машкостерилност “CMS”

Машкостерилноста е сосема нова методологија во производството на семе зелка при кое мајчинската линија воопшто не создава поленов прав и на тој начин неможе да се оплоди самата себе. Научното име на оваа методологија е CYTOPLASMIC MALE TERILITY или скратено CMS. Во иднина секој хибрид кој е произведен со наведениот начин ќе носи ознака CMS. Новиот хибрид од зелка и карфиол на фирмата S&G се произведува само во CMS варијанта. Традиционално познатите хибриди се повеќе ги заменуваме со CMS варијанта а поради законот за семенарство овие хибриди се појавуваат по нови имиња. Ново настанатото име на хибридот секогаш ќе потсеќа на поврзаноста со името на веќе познатиот традиционален хибрид.

Reactor F1Reactor F1Reactor F1Календар