Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Stallion F1

Stallion F1

Stallion F1 CMS

Специфичност за кратка вегетација

Можно е производство од лето до почетокот на зимата.

Изедначена големина на главата со извонреден квалитет.

Stalion F1Календар