Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Strongtosa F1

Strongtosa F1

Strongtosa F1

Резистенција:

HR = Co: 1 / Fon: 1 / Fom: 0, 1, 1-2, 2

IR = Fon: 0, 2

Подлога настаната со хибридизација на врстата Cucurbita maxima и  Cucurbita moshata, која е погодна и за лубеници и за дињи. Се истакнува со силен пораст и отпорност на ладни услови. Растението калемено на Strongtosa F1 добро реагира и на најрана и на најкасна сеидба. Многу добро се прилагодува и на такви услови за кои е потребна поголема јачина на пораст (песоклива почва). Предност му е голема толеранција на fusarium и максимална толеранција на биолошко/физиолошки исушувања. Младото растение произведено од расад може добро да се калеми на сите техники кои денес се применуваат. Strongtosa F1 има голем процент на ‘ртење и никнење, како и голема униформност на растенијата што допринесува за видно зголемување на големината на плодот (+20-30%).

Карактеристики на хибридот:

  • одлично го поднесува ладниот период (ниски температури)
  • голема отпорност на fusarium
  • додатна јачина на порастот
  • одлична транспортабилност и чување
  • зголемен принос
  • предвидена за лесни почви
  • униформно ‘ртење

Strongtosa F1Календар