Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Topgun F1

Topgun F1

Topgun F1

Резистенција:

Ir = Co: 1 / Fon: 0, 1

Долгогодишното искуство на производителите на овој хибрид покажува дека Topgun F1 има единствена особина. Непобедлив е во способноста на одржување на стеблото, во способноста на чување како и во издржливоста на подолг транспорт. Набран Topgun F1 кој се чува на засенчено место може две недели да стои и да не се расипе. Производителите известуваат за искуства кои уште повеќе ги поткрепуваат овие карактеристики.

Не случајно Topgun F1 стана еден од најпопуларните хибриди не само кај голем број на производители туку и кај голем број на трговци.

Карактеристики:

  • многу ран период на зреење
  • средно бујно растение
  • отпорен на fusarium 0.1
  • големина на плодовите од 12-14 кг
  • сјајна боја на внатрешноста на плодот
  • многу масивна и компактна структура
  • со најголема сигурност може да се сее од семе
  • Topgun F1 посеан од семе може да даде принос 80-100 т/ха

Topgun F1 со сигурност дава и со сигурност го задржува својот квалитет. Тој што работи со овој хибрид, може да биде уверен во тоа, да нема место за рекламација на квалитетот.

Topgun F1Topgun F1Календар